Cảng hàng không Chu Lai thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau: 

 1. Nhân viên Phục vụ hành khách: 05 lao động.
 2. Nhân viên Vệ sinh – Bốc xếp: 02 lao động.
 3. Nhân viên Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, khẩn nguy: 02 lao động.
 4. Nhân viên Kỹ thuật chuyên ngành điện lạnh: 01 lao động.
 5. Nhân sửa chữa trang thiết bị mặt đất: 01 lao động
 6. Nhân viên Lái xe vận hành trang thiết bị mặt đất: 02 lao động
 7. Nhân viên Kế toán: 01 lao động

Cảng HKQT Vinh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

 1. Nhân viên Điều phối kế hoạch.
 2. Nhân viên cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp.
 3. Nhân viên Giải đáp thông tin
 4. Nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất.
 5. Nhân viên An ninh kiểm soát

Cảng hàng không Đồng Hới thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

 1. Nhân viên cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp. Số lượng: 01 lao động.
 2. Nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất kiêm nhiệm bốc xếp – xe đẩy. Số lượng: 04 lao động.

Cảng HKQT Cam Ranh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

Cảng HKQT Phú Quốc thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

 1. Nhân viên An ninh soi chiếu;
 2. Nhân viên Y tế;
 3. Nhân viên Lái xe và Vận hành trang thiết bị mặt đất;
 4. Nhân viên Phục vụ hành khách;
 5. Nhân viên Cân bằng trọng tải
 6. Nhân viên Chất xếp hàng hóa hành lý;
 7. Nhân viên Vệ sinh.
Trang 3 trong 7 trang