Nhằm đáp lại những quy định mới được ban hành bởi Bộ Giao thông Vận tải Anh quốc (DfT), cảng hàng không Glasgow đã giới thiệu công nghệ soi chiếu mới hiện đại, tiên tiến và không xâm phạm cơ thể...

Trang 4 trong 4 trang