Ngày 7/9/2015,  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch điều chỉnh, Cảng hàng không quốc tế ... 

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng các Cảng hàng không, đặc biệt là phát triển hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin là thành phần cốt lõi của tất cả các quy trình nghiệp vụ tại Cảng hàng không. Nó giúp Cảng hàng không cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không và các hành khách được toàn diện và hoàn thiện hơn. Nó không chỉ đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ nữa mà đã trở thành một công cụ chính, trực tiếp tham gia vào các hoạt động và trở thành một phần không thể thiếu của Cảng hàng không.

Trang 2 trong 2 trang