Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 10:27

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BGTVT ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 trong ngành Giao thông vận tải; ngày 28/10/2015, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 4020/CT-TCTCHKVN về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã triển khai “Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 với nội dung, hình thức đa dạng và phong phú.

Tại Cảng hàng không Cát Bi đã tổ chức thực hiện Ngày pháp luật 9/11 với chủ đề: “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Tại đơn vị, Ngày pháp luật 9/11 không chỉ là một phong trào hưởng ứng có tính nhất thời mà còn là dịp để toàn thể CBCNV cùng đánh giá lại các hoạt động thường xuyên để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung cũng như thực hiện tốt các quy trình đảm bảo an ninh, an toàn bay nói riêng, bao gồm bảo đảm an ninh đối với hành khách, tổ bay và hành lý, bảo đảm an ninh tại các khu vực hạn chế và khu vực công cộng, kiểm tra, giám sát an ninh trước chuyến bay, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Ngoài các hoạt động mang tính chuyên môn, Cảng hàng không Cát Bi đã triển khai thực hiện Ngày pháp luật 9/11 đến toàn thể CBCNV, treo 3 băng rôn để tuyên truyền về Ngày pháp luật 9/11. BCH Công Đoàn và Đoàn thanh niên khuyến khích CBCNV tích cực tìm hiểu pháp luật để nâng cao nhận thức và bổ sung các kiến thức cần thiết cho công việc thông qua các văn bản pháp luật về an ninh hàng không dân dụng được đăng tải trên website của Tổng công ty cũng như các quy chế, quy định, nội quy lao động của Tổng công ty và của Cảng hàng không Cát Bi.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 sẽ tạo nên một phong trào thi đua học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp CBCNV công tác tại Cảng hiểu hơn về ý nghĩa, mục đích của Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật tại Cảng.

Tại Cảng hàng không Cà Mau, hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11 với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, Cảng hàng không Cà Mau đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng tới toàn thể CBCNV về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; giáo dục CBCNV trong việc tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

Buổi tuyên truyền Ngày pháp luật 9/11tại Cảng hàng không Cà Mau

Cảng Hàng không Cà Mau đã tổ chức treo băng rôn tuyên truyền sâu rộng đến người dân, hành khách đi, đến Cảng về Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Song song đó, Cảng phối hợp với đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cà Mau và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo tĩnh không sân bay, cấm thả diều, chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi xâm nhập khu bay... tránh nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh, an toàn hàng không.

Qua đợt hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Cảng Hàng không Cà Mau đã xây dựng, nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật trong mọi mặt hoạt động đến toàn thể CBCNV đang công tác tại Cảng.