Thông báo mời thầu gói thầu số 2 "Thi công xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng tự động" - Cảng hàng không Phù Cát

Thông báo mời thầu gói thầu số 2 "Thi công xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng tự động" - Cảng hàng không Buôn Ma Thuột"

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2 "Thi công xây dựng Hệ thống quan trắc khí tượng tự động" .

- Tên dự án: Hệ thống quan trắc khí tượng tự động - Cảng hàng không Chu Lai.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc khí tượng tự động" .

- Tên dự án: Hệ thống quan trắc khí tượng tự động - Cảng hàng không Phù Cát.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc khí tượng tự động" .

- Tên dự án: Hệ thống quan trắc khí tượng tự động - Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Trang 2 trong 5 trang