HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên .

Trang 5 trong 5 trang