THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4 "Cung cấp thiết bị hệ thống ILS .

- Tên dự án: Hệ thống thiết bị hạ cánh chính xác ILS - Cảng hàng không Liên Khương.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị khí tượng tự động .

- Tên dự án: Kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay - Cảng hàng không Pleiku

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 7 "Cung cấp hệ thống đèn hiệu, biển báo" .

- Tên dự án: Kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay - Cảng hàng không Pleiku

Hồ sơ đề xuất về mặt kỹ thuật sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên .

Trang 4 trong 5 trang