Ngày 14/02/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4 "Cung cấp thiết bị đèn hiệu" .

- Tên dự án: Hệ thống đèn tín hiệu hàng không - Cảng hàng không Chu Lai.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4.1 "Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị - Giai đoạn 1" .

- Tên dự án:  Mở rộng Nhà ga quốc tế T2 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8 "Cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện M&E; Thiết kế bản vẽ thi công" .

- Tên dự án: Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8 "Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" .

- Tên dự án: Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân.

Trang 3 trong 5 trang