Thứ năm, 25 Tháng 2 2016 14:34

Thông báo mời thầu gói thầu số 7 "Thi công xây dựng Nhà ga và các hạng mục phụ trợ, thiết kế bản vẽ thi công" - Cảng hàng không Thọ Xuân

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

 

Tên gói thầu: Gói thầu số 7 "Thi công xây dựng Nhà ga và các hạng mục phụ trợ, thiết kế bản vẽ thi công" .

 

Tên dự án: Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân.

 

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) .

 

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 

- Thời gian bán HSMT: từ 09:00 giờ, ngày 13/02/2015 đến trước 09:00 giờ, ngày 14/03/2015 (trong giờ hành chánh ).

 

- Địa điểm bán HSMT:

Ban Kết cấu - Hạ tầng

Tầng 7

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Địa chỉ: 58 Trường Sơn - Phường 2 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.3 848 5383     Ext: 2238         Fax: 84.8.3 848 7161        

- Giá bán một bộ HSMT:  2.000.000 VNĐ(Hai triệu đồng, bao gồm cả thuế)

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban Kết cấu - hạ tầng, Tầng 7, Tòa nhà văn phòng - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam .

- Thời điểm đóng thầu: 09:00 giờ, ngày 14/03/2015.

HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên .

Ghi chú: Đề nghị mang theo giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân khi liên hệ mua hồ sơ mời thầu và tham dự lễ mở thầu.