Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 04:53

Thông báo mời thầu gói thầu số 5 dự án "Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ nút đường lăn E1 đến nút đường lăn E4 - Cảng HKQT Đà Nẵng"

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 "Kiểm định chất lượng công trình" .

 

- Tên dự án: Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ nút đường lăn E1 đến nút đường lăn E4 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

 

- Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) .

 

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Hai túi hồ sơ, một giai đoạn.

 

- Thời gian bán HSMT: từ 09:00 giờ, ngày 19/06/2015 đến trước 09:00 giờ, ngày 09/07/2015 (trong giờ hành chánh ).

 

- Địa điểm bán HSMT:

Ban Kết cấu hạ tầng

Tầng 7

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Địa chỉ: 58 Trường Sơn - Phường 2 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.3 848 5383         Fax: 84.8.3844 5127      

- Giá bán một bộ HSMT:  2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)

 

- Địa chỉ nhận HSDT:

Ban Kết cấu hạ tầng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Địa chỉ: 58 Trường Sơn - Phường 2 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

- Thời điểm đóng thầu: 09:00 giờ, ngày 09/07/2015.

- HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu tại Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên .

 

Ghi chú : Đề nghị Nhà thầu mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) khi đến mua Hồ sơ mời thầu và khi tham dự lễ mở thầu .