Thứ năm, 19 Tháng 5 2016 15:22

Thông báo mời thầu gói thầu số 3 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc khí tượng tự động" - Cảng hàng không Chu Lai

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

 

Tên gói thầu: Gói thầu số 3 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc khí tượng tự động" .

 

Tên dự án: Hệ thống quan trắc khí tượng tự động - Cảng hàng không Chu Lai.

 

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV) .

 

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

 

- Thời gian bán HSMT: từ 07:30 giờ, ngày 22/05/2015 đến trước 09:00 giờ, ngày 11/06/2015 (trong giờ hành chánh ).

 

- Địa điểm bán HSMT:

Ban Kỹ thuật công nghệ môi trường

Tầng 6

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Địa chỉ: 58 Trường Sơn - Phường 2 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.3 848 5383     Fax: 84.8.3844 5127      

- Giá bán một bộ HSMT:  4.000.000 VNĐ(Bốn triệu đồng)

 

- Địa chỉ nhận HSDT:

Ban Kỹ thuật công nghệ môi trường

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Địa chỉ: 58 Trường Sơn - Phường 2 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.3 848 5383     Fax: 84.8.3844 5127   

- Thời điểm đóng thầu: 09:00 giờ, ngày 11/06/2015.

- Bảo đảm dự thầu: Trị giá 100.000.000 VNĐ hoặc 4.700 USD hoặc 4.300 EUR. Hình thức: Bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền mặt nộp tại Ban Tài chính - Kế toán của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

- Mở thầu: Việc mở thầu sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu (trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu) tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh..

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên .

Ghi chú: Đề nghị nhà thầu mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) khi đến mua Hồ sơ mời thầu và khi tham dự lễ mở thầu.