THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 "Cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc khí tượng tự động" .

- Tên dự án: Hệ thống quan trắc khí tượng tự động - Cảng hàng không Chu Lai.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - ACV .

- Tên gói thầu: Gói thầu số 7 "Thi công xây dựng Nhà ga và các hạng mục phụ trợ, thiết kế bản vẽ thi công" .

- Tên dự án: Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân.

Thông báo mời thầu gói thầu số 3 dự án "Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ nút đường lăn E1 đến nút đường lăn E4 - Cảng HKQT Đà Nẵng"

Thông báo mời thầu gói thầu số 4 dự án "Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ nút đường lăn E1 đến nút đường lăn E4 - Cảng HKQT Đà Nẵng"

Thông báo mời thầu gói thầu số 5 dự án "Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ nút đường lăn E1 đến nút đường lăn E4 - Cảng HKQT Đà Nẵng"

Trang 1 trong 5 trang