Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đang triển khai kế hoạch hướng tới việc hoàn thành việc phân loại rác tại nguồn, trở thành một trong những sân bay quốc tế đầu tiên ở Việt Nam đi đầu trong công tác phân loại rác tại nguồn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên và hành khách.

Ngày 31/7/2015, tại Học viện hàng không Việt Nam (TP.HCM), Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ngành GTVT năm 2015 - Cụm phía Nam do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đăng cai tổ chức đã diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

Các hoạt động nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc; qua đó tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng trong CBCNV; phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước.

 

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 – 2020, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2015 – 2016 với chủ đề “Đẩy mạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với cuộc vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không”.

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 – 2020, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2015 – 2016 với chủ đề “Đẩy mạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với cuộc vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không”.

Trang 34 trong 38 trang