Thứ sáu, 03 Tháng 7 2015 11:49

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức Văn hóa an toàn hàng không năm 2015 – 2016

 

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014 – 2020, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2015 – 2016 với chủ đề “Đẩy mạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với cuộc vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không”.

 

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và Văn hóa an toàn hàng không tại các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh an toàn hàng không cho cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên thanh niên tại đơn vị, các cấp chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tại địa bàn lân cận sân bay.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, của Đoàn thanh niên Tổng công ty trong công tác tuyên truyền, giáo dục; phát động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xung kích tình nguyện tham gia xây dựng hệ thống Cảng hàng không An toàn – Văn minh – Lịch sự - Hiện đại”.

Tăng cường vai trò trung tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà trường tại các địa phương trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân, học sinh, thanh thiếu niên nhằm bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không.

Để đạt được yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không Tổng công ty đã triển khai nhiều biện pháp như: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về Văn hóa an toàn hàng không; đưa nội dung Văn hóa an toàn hàng không vào công tác đào tạo, huấn luyện của Tổng công ty (như đưa nội dung nhận thức Văn hóa an toàn hàng không vào thời lượng các chương trình, khóa học đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức hàng không, chuyên môn nghiệp vụ của Tổng công ty và các Trung tâm đào tạo, huấn luyện của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty).

Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xung kích tình nguyện tham gia xây dựng hệ thống Cảng hàng không An toàn – Văn minh - Lịch sự - Hiện đại” tại tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Tổng công ty; tổ chức các khóa học “Văn hóa ứng xử tại sân bay an toàn, văn minh hiện đại” cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với hành khách; tổ chức các hội thảo chuyên đề về các hành vi, hiện tượng thiếu văn hóa, mất an toàn trong lực lượng đoàn thanh niên làm dịch vụ hàng không.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cuộc vận động; đổi mới các ấn phẩm tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không; xây dựng chương trình tuyên truyền tại Cảng hàng không địa phương như: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không; tổ chức chương trình thăm quan, tìm hiểu về Cảng hàng không; phát động cuộc thi “Em yêu Cảng hàng không quê hương em” cho các trường học lân cận sân bay, qua đó nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không cho học sinh, thanh thiếu niên và người dân sinh sống tại khu vực lân cận sân bay, góp phần tích cực vào việc đảm bảo trật tự trị an, an ninh an toàn tại các Cảng hàng không trên cả nước.