Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 14:11

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 09/6/2017 của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 28/6/2017, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nguyên Hùng – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty SASCO, SAGS và cán bộ, đảng viên Khối cơ quan Tổng công ty.

 

Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng –  Trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện cán bộ TP.Hồ Chí Minh truyền đạt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đây là ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành và đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Văn phòng Tổng công ty