Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 17:18

Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Quý II/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sáng ngày 10/4/2017, Văn phòng Đảng – Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cho đảng viên mới năm 2017.

Tham dự khóa học là các đảng viên dự bị được các Chi bộ thuộc Khối cơ quan văn phòng Tổng công ty, các Đảng bộ, Chi bộ khu vực Tân Sơn Nhất trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cử đi học.

Thạc sĩ Lê Văn Sang – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận truyền đạt những kiến thức, lý luận chính trị cơ bản cho đảng viên mới

Tại khóa bồi dưỡng, các giảng viên đến từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận tập trung truyền đạt, quán triệt những kiến thức, lý luận chính trị cơ bản dành cho đảng viên mới, bao gồm 10 bài lý luận chính trị theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thông qua khoá bồi dưỡng lý luận chính trị, các đảng viên dự bị sẽ nắm vững các kiến thức, lý luận chính trị cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở… Trên cơ sở đó, các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu cao, các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu và học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc khóa học. Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới sẽ kết thúc vào ngày 18/4/2017.

Văn phòng Tổng công ty