Thứ năm, 05 Tháng 5 2016 15:59

Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2016

Sáng ngày 5/5/2016, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cho đảng viên mới năm 2016.

Tham dự khóa học có 86 học viên là đảng viên mới do các Chi bộ Khối Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ, chi bộ khu vực Tân Sơn Nhất trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cử đi học.

Tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Thạc sĩ  Lê Văn Sang – Giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Phú Nhuận sẽ truyền đạt, quán triệt những kiến thức cơ bản thông qua 9 bài lý luận dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thông qua khoá bồi dưỡng lý luận chính trị, các học viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối của Cách mạng Việt Nam; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; về tổ chức cơ sở Đảng, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên... Trên cơ sở đó, các đảng viên mới có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu cao, các học viên đã thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu và học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc khóa học. Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 12/5/2016.

Văn phòng Tổng công ty