Thứ ba, 12 Tháng 12 2017 10:50

Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 887-KH/ĐU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, ngày 11/12/2017, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty phát biểu khai mạc và quán triệt, chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 260 cán bộ đảng viên là: Ủy biên BCH Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); cán bộ, đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Khối cơ quan Tổng công ty; cán bộ, đảng viên Chi bộ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và cán bộ, đảng viên Chi bộ Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATSCO).

Đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP phát biểu khai mạc và quán triệt, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Báo cáo viên là đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏa nhân dân trong tình hình mới; và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

Bốn Nghị quyết mà Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên nắm vững những mục tiêu, quan điểm, nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu nội dung các Nghị quyết của Trung ương; trên cơ sở đó, viết thu hoạch cá nhân, gửi về Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty sau khi hội nghị kết thúc 04 ngày.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII không chỉ đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Văn phòng Tổng công ty