Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 14:55

Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/4/2018, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tập trung quán triệt, truyền đạt những nội dung trọng tâm chuyên đề năm 2018

Tham dự hội nghị có cán bộ, đảng viên các chi bộ thuộc Khối cơ quan Tổng công ty, Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATCO). Đồng chí Lê Thị Diệu Thúy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung quán triệt, truyền đạt những nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường giáo dục rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Qua hội nghị, các cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn các nội dung, nhiệm vụ quan trọng của chuyên đề 2018, viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về phong cách, tác phong công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liên hệ thực tế đơn vị mình và bản thân, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn phòng Tổng công ty