Thứ ba, 25 Tháng 4 2017 15:08

Đảng ủy Tổng công Cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Thực hiện chương trình công tác Quý II/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sáng ngày 24/4/2017, Văn phòng Đảng – Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017.

Tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 146 đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú được các tổ chức đoàn thể tín nhiệm, giới thiệu và được các cấp ủy Chi bộ thuộc Khối cơ quan văn phòng Tổng công ty, các Đảng bộ, Chi bộ khu vực Tân Sơn Nhất Nhất trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam công nhận là quần chúng ưu tú đưa vào diện cảm tình bồi dưỡng phát triển đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Phú Nhuận quán triệt nội dung tại lớp học

Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng được tổ chức từ ngày 24/4 đến 27/4/2017. Tại khóa học, các giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Phú Nhuận tập trung trình bày, giới thiệu các nội dung theo “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam kiến thức, hiểu biết về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, quần chúng ưu tú xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắng, tích cực rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn phòng Tổng công ty