Thứ năm, 08 Tháng 6 2017 16:01

Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai Nghị quyết 04, 05, 06 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Vừa qua, Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017 và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trao giấy chứng nhận cho các đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

Tham dự lớp tập huấn nghiệp có 12 đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài. Tại khóa tập huấn, các báo cáo viên tập trung trình bày những điểm mới trong Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về Thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của BCH Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng; Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài đã triển khai học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK “Về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK “Về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Phú Bài