Thứ sáu, 27 Tháng 5 2016 15:14

Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và thực hiện chương trình công tác Quý II/2016 của Đảng uỷ Tổng công ty, ngày 26/5/2016, Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên cao cấp Trung ương đã đến dự và truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nguyên Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; và hơn 300 đảng viên của các Đảng bộ: Đảng bộ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Đảng bộ Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Đảng bộ Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); các Chi bộ Khối cơ quan Tổng công ty và Chi bộ Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, giúp cho đảng viên nắm vững, hiểu sâu tư tưởng cốt lõi, quan điểm chỉ đạo chủ yếu của Đảng trong nhiệm kỳ XII, trong đó tập trung vào 6 nhóm vấn đề: 1. Đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và mục tiêu trong thời gian tới; 2. Những định hướng lớn phát triển kinh tế xã hội đất nước trong 5 năm tới; 3. Những vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 4. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 5. Xây dựng chỉnh đốn Đảng; 6. Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, các đảng viên tham dự hội nghị đã chủ động, tích cực nghiên cứu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ của mình để vận dụng trong công tác và cuộc sống, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Sau hội nghị này, Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể đảng viên và CBCNV; triển khai các chương trình hành động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Văn phòng Tổng công ty