Thứ năm, 20 Tháng 10 2016 14:35

Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 17/10,  Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài  đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh" cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. 

 Cán bộ, đảng viên Cảng HKQT Phú Bài tham dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung chính Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; học tập đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể… 

Tiếp đó, hội nghị tổ chức quán triệt và triển khai các nội dung Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Qua đợt học tập này, Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên, CBCNV trong đơn vị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, mỗi tập thể, cá nhân cụ thể hóa hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm ra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tin, ảnh: Cảng HKQT Phú Bài