Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 14:44

Đảng bộ Cảng HKQT Phú Bài: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày 28/7/2017, Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên Cảng HKQT Phú Bài.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Sơn – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), bao gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài Phú Bài yêu cầu các cán bộ, đảng viên bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; tập trung nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), các cấp ủy xây dựng chương trình hành động phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Phú Bài