Thứ hai, 23 Tháng 4 2018 16:10

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018

Vừa qua, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Cảng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cảng và 150 đại biểu đại diện cho 2.397 cán bộ đang làm việc tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. 

Đây là hoạt động thường niên hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Hội nghị Người lao động 2018 đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo hoạt động tài chính, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ an sinh xã hội năm và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; Báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị người lao động từ các cấp và các ý kiến, kiến nghị của người lao động ; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng hoạt động thanh tra nhân dân năm 2018.

Đóng góp tham luận của đại biểu các khối lao động trực tiếp đến công tác phục vụ hành khách, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không; tham luận của đại biểu khối gián tiếp về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; định mức lao động; quy chế thi đua khen thưởng; công tác chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động… được hội nghị đánh giá cao.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trình bày chăm lo đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Đồng chí Đặng Tuấn Tú – Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất,  đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng và được sự nhất trí cao của toàn thể hội nghị.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh: “Luôn coi trọng Người lao động là yếu tố quyết định, đặc biệt chú trọng chăm lo cho người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan, nghỉ dưỡng…”.

Qua gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, hội nghị đã nhất trí thông qua và quyết nghị tán thành những nội dung trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn về đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động , kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết nhất trí thông qua “Thoả ước lao động tập thể” và “Nội quy lao động” của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; thông qua những nội dung đăng ký giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gồm 30 đồng chí. 

Hội nghị Người lao động Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2018 kêu gọi toàn thể cán bộ, CNV, người lao động trong đơn vị không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, kiên quyết khắc phục những điểm còn tồn tại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao; phát huy tinh thần dân chủ; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và xây dựng đơn vị; góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất