Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 14:19

Cảng HKQT Phú Quốc: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 887-KH/ĐU ngày 05/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, vừa qua, Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Ông Nguyễn Trung Thông – Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Quốc quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trực – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc; Trần Mạnh Hồng - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cảng HKQT Phú Quốc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Thông, báo cáo viên của Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Quốc giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XII), bao gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, thay mặt Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc, đồng chí Nguyễn Đình Trực yêu cầu các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đến từng CBCNV, người lao động và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Phú Quốc