Thứ ba, 13 Tháng 10 2015 14:24

Cảng HKQT Phú Quốc: Đoàn thanh niên tổ chức “Ngày Thứ bảy xanh” hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

Vừa qua, Đoàn thanh niên Cảng HKQT Phú Quốc đã tổ chức “Ngày Thứ bảy xanh” hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015”, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đóng góp của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững.

Đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động như: Phát động và duy trì các phong trào về bảo vệ môi trường, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại đơn vị đối với từng CBCNV, treo băng rôn, áp phích, ra quân làm vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên Cảng và nhà ga hành khách.

 

“Ngày Thứ bảy xanh” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Cảng HKQT Phú Quốc tích cực tham gia các hoạt động và đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

 

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chiến dịch trở thành sự kiện thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu lượt người.

 Cảng HKQT Phú Quốc là đơn vị tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động CBCNV cùng chung tay bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2015 và những năm tiếp theo một cách hiệu quả, thiết thực.