Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 08:20

Cảng HKQT Phú Bài tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập và làm theo chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, đảng viên, người lao động

Thực hiện Hướng dẫn 969-HD/ĐU ngày 12/02/2018 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về học tập chuyên đề năm 2018, ngày 28 và 29/3/2018,  Đảng ủy Cảng HKQT Phú Bài đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập và làm theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động của Cảng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chuyển tải những nội dung cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, công nhân viên lao động trong cơ quan, đơn vị. Thông qua những nội dung đó, các cán bộ Đảng viên, người đứng đầu phải học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài. 

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 22-KH-ĐUK của Đảng ủy Khối, Kế hoạch số 110-KH/BCSĐ ngày 30/6/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và Kế hoạch số 456-KH/ĐU ngày 17/8/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của Cảng; qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và nhân cách góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Phú Bài