Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 16:16

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 456-KH/ĐU ngày 17/8/2016  của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, vừa qua, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, cấp ủy và toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Đồng chí Trần Đình Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk đã đến dự, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí  Trần Đình Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk quán triệt và triển khai Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Quế nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đơn vị cần tập trung vào sửa đổi phong cách, lề lối làm việc, nêu cao tính gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp với công tác đánh giá cán bộ; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, người lao động Cảng hàng không Buôn Ma Thuột tham dự hội nghị

Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, người lao động Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; để tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phát triển về mọi mặt.

                                      Tin, ảnh: Thanh Nga

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột