Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 10:56

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Vừa qua, Chi bộ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.  Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, CBCNV Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và đại diện các đơn vị hoạt động tại Cảng (Đài Kiểm soát không lưu, Hãng hàng không Vietnam Airlines...).

Đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên, CBCNV Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của đơn vị. Sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên, CBCNV tiếp tục nghiên cứu nội dung của Nghị quyết, liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Khánh Linh – Anh Tuấn
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột