Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 14/7/2017, Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Hiroshi Narahira và các doanh nghiệp Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Triển khai Quyết định số 161-QĐ/ĐU ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về việc chỉ định đồng chí Lại Xuân Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sáng ngày 28/6/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 20/6/2017, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công nhân viên đối tượng 4 thuộc Cảng.

Vừa qua, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã ban hành Quy chế văn hóa nhằm xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, môi trường làm việc có văn hóa với phong cách ứng xử giải quyết công việc thống nhất, khoa học; xây dựng hình ảnh uy tín của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCNV trở thành con người toàn diện, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đoàn kết.

Trang 10 trong 70 trang