Thứ hai, 12 Tháng 10 2015 14:24

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức khóa huấn luyện về Hệ thống quản lý an toàn cho các Cảng hàng không

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa triển khai kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện năm 2015 về Hệ thống quản lý an toàn cho các Cảng hàng không.

Khóa huấn luyện được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 20/10/2015 đến ngày 23/10/2015 tại Cảng HKQT Nội Bài và đợt 2 từ 27/10/2015 đến ngày 30/10/2015 tại trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Đối tượng tham gia khóa huấn luyện là các cán bộ, nhân viên thuộc Tổ an toàn của các Cảng hàng không.

Nội dung khóa huấn luyện: Hướng dẫn cách thức triển khai, thực hiện Hệ thống quản lý an toàn thông qua 12 quy trình của Hệ thống quản lý an toàn mà các Cảng hàng không đang triển khai, trong đó tập trung vào quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro của các Cảng hàng không.

Khóa huấn luyện nhằm đảm bảo triển khai Hệ thống quản lý an toàn tại các Cảng hàng không theo đúng Kế hoạch số 1581/CHK-QLC ngày 02/4/2015 của Cục hàng không Việt Nam về việc triển khai Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn hàng không.