Thứ năm, 01 Tháng 9 2016 16:02

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty

Ngày 31/8/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Hội đồng quản trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Nguyên Hùng và Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng tặng hoa, chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Cụ thể, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP; bổ nhiệm ông Trần Quang Hiệu giữ chức vụ Trưởng ban An ninh – An toàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP; điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Tổng công ty giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Văn phòng Tổng công ty