Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 05:41

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Chuẩn bị đưa vào khai thác các công trình đầu tư tại Cảng hàng không Pleiku

 

Tại Cảng hàng không Pleiku, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang triển khai 2 dự án đầu tư, đó là dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay” và dự án  “Cải tạo và mở rộng nhà ga hành khách”. Đến nay, các dự án đã cơ bản hoàn thành và đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để đưa vào khai thác trong tháng 9/2015.

Dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku” được khởi công vào ngày 28/9/2014 nhằm đảm bảo khai thác các loại máy bay A320/321, Boing 737 và tương đương; dự án “Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách” nhằm nâng cao công suất, chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, đảm bảo khai thác đồng bộ cơ sở hạ tầng Cảng hàng không Pleiku.

Trong quá trình triển khai dự án, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thường xuyên có mặt trên công trường để đôn đốc, kiểm tra giám sát, kiểm định để đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế được duyệt; các đơn vị thi công huy động cán bộ, công nhân thi công trên công trường tích cực làm việc ngày đêm, tranh thủ mùa khô Tây Nguyên để đảm bảo tiến độ của dự án, phấn đấu hoàn thành dự án trước thời hạn so với tiến độ đề ra ban đầu.

 

Ban quản lý dự án thường xuyên chỉ đạo, bám sát công trình để giải quyết các vấn đề phát sinh và điều chỉnh kịp thời; chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tất cả các hạng mục xây lắp có liên quan đến bê tông xi măng, bê tông nhựa, khẩn trương hoàn thiện trước mùa mưa Tây nguyên; yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực hiện đúng thiết kế được duyệt và đảm bảo chất lượng công trình; yêu cầu các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị phối hợp với các nhà thầu xây lắp khẩn trương nhập, kiểm định và lắp đặt, chạy thử, xin cấp phép hoạt động trong tháng 8/2015.

 

Đến nay, hầu hết các hạng mục của dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay – Cảng hàng không Pleiku” đã được hoàn thành, đảm bảo tiến độ dự án; công tác bay hiệu chuẩn đã được thực hiện vào ngày 05/8/2015 và đạt các yêu cầu kỹ thuật. Hiện nay, cán bộ công nhân thi công trên công trường đang tích cực làm việc ngày đêm để phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong đầu tháng 9/2015.

 

Dự án “Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách” đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đã lắp đặt và chạy thử hệ thống thiết bị, băng chuyền, check-in, hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, M&E; khẩn trương hoàn thành các bộ phận phụ trợ, thiết bị còn lại để kết nối đồng bộ, thực hiện vận hành, chạy thử  nhằm đảm bảo đưa vào khai thác trong đầu tháng 9/2015.

Cảng hàng không Pleiku đang phối hợp với Ban quản lý dự án, các Ban chức năng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để hoàn thiện các qui trình, phương án khai thác, trình cơ quan chức năng phê duyệt để triển khai thực hiện.

Dự án “Kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đậu – Cảng hàng không Pleiku” là một trong những dự án trọng điểm của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty trên phạm vi cả nước, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của hành khách, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây nguyên, tăng cường và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Quang Huân
Cảng hàng không Pleiku