Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 14:41

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Những khoảnh khắc đẹp ACV”

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, ngày 10/10/2016, Văn phòng Tổng công ty phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Những khoảnh khắc đẹp ACV” đến toàn thể CBCNV, người lao động thuộc Tổng công ty và các công ty thành viên của Tổng công ty.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và các công ty thành viên đến đông đảo khách hàng.

Nội dung tác phẩm ảnh tham dự cuộc thi phản ánh những khoảnh khắc đẹp về: Cảng hàng không; hoạt động của các Phòng, Ban chức năng thuộc Tổng công ty; hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hàng không và phi hàng không của các Cảng hàng không, các công ty thành viên; các phong trào thi đua, hoạt động xã hội cộng đồng… của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty và các công ty thành viên.

 • Đối tượng dự thi: CBCNV, người lao động thuộc Tổng công ty và các công ty thành viên của Tổng công ty.
 • Thời gian phát động: Ngày 10/10/2016.
 • Thời hạn nhận ảnh: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2016.
 • Thời gian chấm giải: Từ 01/11/2016 đến 10/11/2016.
 • Thông báo kết quả, trao giải: Cuối tháng 11/2016.
 • Cơ cấu giải thưởng bao gồm:
  • 01 Giải nhất, trị giá 5.000.000 đồng/giải.
  • 02 Giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải.
  • 03 Giải ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải.
  • 05 Giải Khuyến khích, trị giá 500.000 đồng/giải.
 • Ảnh dự thi gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Thể lệ cuộc thi và Phiếu tác phẩm dự thi (theo mẫu đính kèm).

Ban Tổ chức trân trọng đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban chức năng; Giám đốc các Cảng hàng không; Giám đốc các công ty thành viên của Tổng công ty quan tâm, ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV, người lao trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi, góp phần mang lại thành công cho cuộc thi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đến đông đảo khách hàng.

Để biết thông tin chi tiết, đề nghị CBCNV bấm vào đây để tải về.

Văn phòng Tổng công ty