Thứ năm, 17 Tháng 11 2016 16:29

Cổ phiếu ACV chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 21/11/2016

Ngày 14/11/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành thông báo số 1181/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: ACV
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.177.173.236 cổ phiếu (hai tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu một trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm ba mươi sáu cổ phiếu)
  • Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 21.771.732.360.000 đồng (hai mươi mốt nghìn bảy trăm bảy mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
  • Ngày giao dịch: Thứ Hai, ngày 21/11/2016.
  • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 25.000 đồng/cổ phiếu.

Văn phòng Tổng công ty