Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 17:04

Chỉ thị của Tổng Giám đốc về việc tăng cường công tác kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay và nhân viên nội bộ, khách tham quan, đón tiễn khi qua điểm kiểm tra an ninh

Ngày 08/11/2016, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã ban hành Chỉ thị số 2556/CT-TCTCHKVN về việc tăng cường công tác kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay và nhân viên nội bộ, khách tham quan, đón tiễn khi qua điểm kiểm tra an ninh tại các cảng hàng không.

Hành khách cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ đạc khác như điện thoại di động, bật lửa, bao thuốc lá, chìa khóa, các vật dụng bằng kim loại khác mang trên người để vào khay nhựa đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ kiểm tra an ninh

Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu thực hiện ngay các nội dung sau:

  1. Giám đốc các cảng hàng không tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất tại tất cả các cảng hàng không các nội dung trong Văn bản số 4642/CHK-ANHK ngày 1/11/2016 của Cục Hàng không Việt Nam về việc kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay và nhân viên nội bộ, khách tham quan, đón tiễn.

Đồng thời, yêu cầu các cảng hàng không tiếp tục triển khai các công việc sau:

  1. Rà soát, đánh giá hiện trạng mặt bằng, việc bố trí trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra an ninh tại các điểm kiểm tra an ninh hàng không để thực hiện yêu cầu kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay và nhân viên nội bộ, khách tham quan, đón tiễn; trao đổi, thống nhất và xin ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền nếu có thay đổi về bố trí mặt bằng, trang thiết bị liên quan theo qui định theo hướng bố trí, sắp xếp mặt bằng, trang thiết bị, qui trình kiểm tra, giám sát hành khách và hành lý hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ hành khách tốt nhất, tránh tình trạng để hành khách lấy nhầm đồ vật, hành lý của nhau, tránh kẻ xấu lợi dụng trộm cắp, cũng như gây tình trạng ùn tắc và mất trật tự khu vực trước, ngay, và sau khu vực kiểm tra.
  2. Xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khi mua sắm, bổ sung dụng cụ, vật tư tại các điểm kiểm tra an ninh hàng không (như thảm trải, bục gỗ, khay đựng đồ vật, bộ phát hiện vi vết chất nổ…). Kiểm tra thường xuyên chất lượng của thảm trải, bục gỗ, khay…, kiểm tra vệ sinh thường xuyên và tiến hành thay mới khi đã cũ, mòn, hư hỏng.
  3. Nhanh chóng cập nhật, chỉnh sửa quy trình, hướng dẫn công việc của lực lượng kiểm soát an ninh liên quan; phổ biến, quán triệt, huấn luyện kỹ cho nhân viên an ninh liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Văn bản 4642/CHKVN-ANHK ngày 01/11/2016 của Cục Hàng không Việt Nam. Tập huấn cho nhân viên liên quan có thái độ làm việc đúng mực, chuyên nghiệp trong việc kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn hành khách, nhân viên nội bộ, khách tham quan, khách vào đón/tiễn xếp hàng, cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ đạc khác mang trên người để vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ, cũng như trong việc yêu cầu hành khách, nhân viên, khách tham quan, đón tiễn bỏ chất lỏng, máy tính xách tay, máy tính bảng, ipad, điện thoại, bật lửa, bao thuốc lá, đèn pin, chìa khóa… ra ngoài túi hành lý xách tay hoặc đang mang trên người để vào khay soi chiếu riêng không để chung trong hành lý xách tay….
  4. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng an ninh hàng không, đặc biệt là việc kiểm soát chất lượng an ninh hàng không của cảng theo đúng qui trình, qui định và theo đúng yêu cầu tại mục 2 của Văn bản 4642/CHK-ANHK ngày 01/11/2016 của Cục Hàng không Việt Nam. Ghi chép biên bản đầy đủ kết quả làm việc hàng tuần về phân tích đánh giá số vụ việc xảy ra, chiều hướng tăng giảm, nguyên nhân, các biện pháp đã, đang và sẽ triển khai để khắc phục sai sót sau khi xem hình ảnh trích xuất camera tại các điểm kiểm tra an ninh; thực hiện nhiệm vụ kết hợp với việc sử dụng các trang thiết bị, hệ thống camera giám sát an ninh, tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý kịp thời các vi phạm.

Kiểm tra an ninh bằng thiết bị dò kim loại bằng tay

  1. Giám đốc các cảng hàng không, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các Văn phòng và Ban chức năng của Tổng công ty triển khai phổ biến và yêu cầu cán bộ nhân viên nghiêm túc chấp hành quy trình, thủ tục khi đi qua điểm kiểm tra an ninh; Văn phòng Tổng công ty thực hiện phổ biến trên website của Tổng công ty; các cảng hàng không có hình thức thông báo thích hợp tại nhà ga cho hành khách đi tàu bay, khách tham quan, đón, tiễn tại cảng hàng không nắm được và thực hiện nghiêm quy định về cởi bỏ các vật dụng cá nhân để vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ tại điểm kiểm tra an ninh.

Quy định về việc kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay và nhân viên nội bộ, khách tham quan, đón tiễn tại các cảng hàng không

  1. Đối với kiểm tra an ninh hành khách và hành lý xách tay:

1.1.1. Yêu cầu tất cả hành khách phải cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ đạc khác như bật lửa, bao thuốc lá, chìa khóa, các vật dụng bằng kim loại khác mang trên người để vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ. Nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn hành khách phải giám sát chặt chẽ, triệt để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện quy định này trước khi cho hành khách đi qua cổng từ.

1.1.2. Trường hợp hành khách đi qua cổng từ mà chưa thực hiện  yêu cầu nêu tại điểm 1.1.1 thì yêu cầu hành khách quay trở ra để thực hiện.

1.1.3. Hành khách đã cởi bỏ các vật dụng nêu tại điểm 1.1.1 khi đi qua cổng từ mà có tín hiệu cảnh báo thì phải thực hiện kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại cầm tay và trực quan theo một quy trình chuẩn, thống nhất. Chỉ khi nào xác định được chính xác vật phát tín hiệu cảnh báo mới kết thúc quá trình kiểm tra an ninh đối với hành khách.

1.1.4. Chất lỏng, máy tính xách tay, máy tính bảng, ipad phải bỏ ra ngoài túi hành lý xách tay để vào khay soi chiếu riêng không để chung trong hành lý xách tay khi đưa qua máy soi tia X.

  1. Đối với nhân viên nội bộ:

1.3. Quy trình kiểm tra nhân viên nội bộ trước khi vào khu vực hạn chế tại các lối đi nội bộ áp dụng như đối với kiểm tra hành khách nêu tại điểm 1.1.1, không miễn trừ bất cứ đối tượng nào. Lãnh đạo các cấp phải tuân thủ các thủ tục, quy trình kiểm tra và làm gương cho cán bộ, nhân viên của đơn vị trong việc chấp hành.

(Trích Văn bản số 4642/CHK-ANHK ngày 01/11/2016 của Cục Hàng không Việt Nam)

Văn phòng Tổng công ty