Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 16:03

Cảng HKQT Vinh: Tổ chức hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 16/8/2017, Cảng HKQT Vinh đã tổ chức hội nghị “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và lễ ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách lực lượng an ninh hàng không trên quê hương Bác Hồ: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2017.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, Công an xã Nghi Liên; Ban Giám đốc, cán bộ các phòng chức năng và đông đảo lực lượng an ninh hàng không Cảng HKQT Vinh.

Trong suốt 12 năm kể từ khi “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động, Cảng HKQT Vinh dưới sự chỉ đạo, quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành, nhất là Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, Công an xã Nghi Liên cùng sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào thành tựu chung của ngành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã biểu dương những thành tích mà Cảng HKQT Vinh đã đạt được trong 12 năm qua, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh và phát triển.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn tiếp theo, Cảng HKQT Vinh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 521/QĐ-TTg của Chính phủ và xây dựng lực lượng an ninh hàng không với phương châm “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, cảnh giác cách mạng cho CBCNV; quan tâm đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ chính sách; đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc để khích lệ phong trào và nhân rộng các điển hình, không ngừng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Cảng HKQT Vinh đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Vinh