Thứ tư, 28 Tháng 9 2016 10:14

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Tổ chức các khóa bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ giám sát viên an ninh hàng không

Ngày 27/9/2016, Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện Tân Sơn Nhất thuộc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức khai giảng 2 khóa bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ giám sát viên an ninh hàng không năm 2016. 

Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Ban Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cùng 108 học viên là cán bộ, nhân viên làm công tác giám sát an ninh hàng không, kiểm soát chất lượng an ninh hàng không của Tổng công ty và các Cảng hàng không trực thuộc.

Tham gia khóa bồi dưỡng và luấn luyện, các học viên được trang bị các kiến thức về an ninh hàng không, phương pháp và kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về an ninh hàng không… do các giảng viên là cán bộ của Cục Hàng không Việt Nam, Ban An ninh – An toàn và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trực tiếp hướng dẫn.

Khóa bồi dưỡng và huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kinh nghiệm thực tế cho lực lượng giám sát viên an ninh nhằm nâng cao chất lượng công tác an ninh hàng không, công tác giám sát an ninh và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty, đáp ứng các quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BGTVT và Thông tư 01/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn Giám sát viên an ninh nội bộ.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất