Thứ hai, 02 Tháng 4 2018 10:59

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất: Thông báo về việc mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê vị trí đậu xe đón khách kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2018

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có thông báo về việc mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê vị trí đậu xe đón khách kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2018.

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link để tải về:

Thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê vị trí đậu xe tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2018

Trân trọng thông báo.