Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 15:45

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đánh giá nội bộ hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Từ năm 2012, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và được tổ chức Bureau Veritas đánh giá và chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc quản lý áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp, hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, xác định, nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro và thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa đối với các sản phẩm không phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn 9001:2015, khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ và tổ chức đánh giá nội bộ lần 01 vào tháng 02/2017 để chuẩn bị công tác cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2017.

Thanh niên tình nguyện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tận tình hướng dẫn, hỗ trợ hành khách

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này là minh chứng cam kết của doanh nghiệp về chất lượng và sự hài lòng của khách hàng, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thực sự đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp, cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tin: Văn phòng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất