Thứ sáu, 08 Tháng 7 2016 15:22

Cảng HKQT Cát Bi: Khai thác hiệu quả dự án đầu tư mở rộng khu bay

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, từ 00h01 ngày 12/5/2016, dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay – Cảng HKQT Cát Bi (giai đoạn 1) đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Cảng HKQT Cát Bi có đường CHC mới có kích thước 3050m x 45m, đạt cấp 4E, đảm bảo khai thác các loại máy bay B777-200LR hoặc tương đương.

Sân đỗ có 11 vị trí đỗ tàu bay, trong đó có 2 vị trí đỗ tàu bay B777, 9 vị trí đỗ tàu bay A321 và tương đương.

Máy bay VietnamAirlines hạ cánh trên đường cất hạ cánh mới Cảng HKQT Cát Bi

Ý thức được tầm quan trọng của việc vận hành, khai thác dự án mở rộng khu bay, Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên Cảng HKQT Cát Bi đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh an toàn, chuẩn bị tốt nguồn lực, đảm bảo vận hành khai thác tốt cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị kỹ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát canh gác bảo vệ khu bay, bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động bay tại Cảng.

Dự án mở rộng khu bay được triển khai đồng bộ và đảm bảo chất lượng, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, nên từ khi khu bay mới được đưa vào khai thác, tần suất bay tại Cảng HKQT Cát Bi không ngừng tăng, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hàng không và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại Cảng.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Cát Bi