Thứ năm, 16 Tháng 7 2015 05:29

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc: Hội nghị người lao động năm 2015

 

Ngày 09/07/2015, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015; Hội nghị người lao động bất thường và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014. Tham gia Hội nghị có Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tại Hội nghị người lao động năm 2015, các đồng chí Nguyễn Minh Đông – Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Bí thư chi bộ – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; đồng chí Nguyễn Đình Trực – Phó giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; đồng chí Trần Mạnh Hồng – Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã triển khai thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 

Đoàn chủ tịch báo cáo tại Hội nghị 

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2015, người lao động đã trình bày những quan điểm, đóng góp những ý kiến, đề xuất và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được Tổng Công ty giao.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Đông – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã thông qua phương án Cổ phần hóa Tổng công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và thông báo chính sách đối với người lao động không bố trí được việc làm tại Công ty Cổ phần sau Cổ phần hóa. Toàn thể Hội nghị đều thống nhất các nội dung trong phương án Cổ phần hóa Tổng công Ty cảng hàng không Việt Nam.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014 đồng chí Nguyễn Đình Trực –  Phó giám đốc đã báo cáo tổng kết công tác thi đua giai đoạn 2010 – 2014, cùng với những ý kiến đóng góp thiết thực cho bản báo cáo của các cán bộ công nhân viên. Với tinh thần đoàn kết nội bộ, tăng cường phối hợp giữa các Phòng ban, cải thiện, đổi mới phương pháp làm việc tạo động lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ và các công tác đoàn thể trong thời gian tới.

Đại hội đã thống nhất bầu ra những gương mặt điển hình tiêu biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam năm 2015, đồng thời Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2015.