Thứ sáu, 23 Tháng 9 2016 15:57

Cảng hàng không Phù Cát tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay và hoạt động bay tại cảng hàng không, trong những ngày qua Cảng hàng không Phù Cát đã tổ chức rà soát đánh giá và tích cực triển khai các biện pháp, quán triệt đến nhân viên, người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về khai thác, quy định an toàn tại cảng hàng không; triển khai thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý an toàn đã được phê duyệt.

Đảm bảo phục vụ tốt hoạt động bay tại Cảng hàng không Phù Cát

Trong hoạt động khai thác vận hành trang thiết bị, Cảng hàng không Phù Cát đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ phương tiện hoạt động trong khu bay, thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra bảo dưỡng, vệ sinh phương tiện hàng ngày, kịp thời phát hiện và khắc phục những hư hỏng phát sinh; kiểm soát luồng tuyến, tốc độ lưu thông và thứ tự, vị trí tiếp cận trong quá trình phục vụ nhằm đảm bảo an toàn khai thác đối với người và phương tiện phục vụ tàu bay.

Kiểm tra hệ thống đèn hiệu hàng không

Cảng thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra hệ thống hàng rào an ninh, tăng cường các biện pháp theo hướng dẫn của Sổ tay kiểm soát chim và động vật hoang dã; kiểm tra, rà soát và bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, đèn hiệu đảm bảo an toàn khai thác cho tàu bay.

Đảm bảo phương tiện khu bay hoạt động tốt

Phối hợp cùng với đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung và đại diện các hãng hàng không lập Tổ kiểm tra thực hiện rà soát đánh giá an toàn khu hoạt động của tàu bay; kiểm soát vật ngoại lai (FOD) trên bề mặt đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ; đánh giá và có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kịp thời, duy trì công tác cắt cỏ, nạo vét kênh mương đảm bảo an toàn khu bay. Qua công tác đánh giá, Tổ đánh giá ghi nhận những hạn chế, tồn tại để kịp thời phối hợp các đơn vị liên quan triển khai khắc phục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối đối cho các chuyến bay và hoạt động bay tại ccarng hàng không trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: Cảng hàng không Phù Cát