Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 16:13

Cảng hàng không Chu Lai thực hiện tốt công tác đảm bao an ninh chuyên cơ

Ngày 16/9/2016, tại Cảng hàng không Chu Lai, Đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam do Phó Cục trưởng Đào Văn Chương dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an ninh chuyên cơ tại Cảng.

Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyên cơ và việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam đối với Cảng hàng không Chu Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan hoạt động tại Cảng.

Ông Lê Minh Triều – Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Lê Minh Triều – Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai đã nêu những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh chuyên cơ trong thời gian qua. Cảng hàng không Chu Lai đã thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho chuyến bay chuyên cơ. Cảng hàng không Chu Lai đã phục vụ tốt các chuyến bay chuyên cơ và được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Chu Lai cũng gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bảo đảm an ninh phục vụ chuyên cơ; một số quy định trong các Thông tư 28/2010/TT-BGTVT, Thông tư 53/2015/TT-BGTVT, Thông tư 01/2016/TT-BGTVT cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế… 

Đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như sự chấp hành các quy trình, quy định của Cảng hàng không Chu Lai, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Văn Chương lưu ý Cảng hàng không Chu Lai và các đơn vị liên quan cần tích cực chủ động hơn nữa trong thực hiện chức năng của mình, trong công tác phối hợp, bổ sung hoàn thiện các quy trình nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay và hoạt động bay tại cảng trong mọi tình huống, .

Tin, ảnh: Nguyễn Tường Nhân
Cảng hàng không Chu Lai