Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 08:30

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Vừa qua, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV, người lao động.

Tham dự lớp tập huấn, CBCNV, người lao động được truyền đạt những nội dung cơ bản về các văn bản pháp luật liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, các Nghị định, Thông tư liên quan; kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động; quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; quy trình làm việc an toàn…

Khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng  về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, qua đó giúp cho CBCNV thực hiện tốt các công tác an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu và ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Tin, ảnh: Thanh Nga – Duyên Quang
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột