Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 10:53

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, nhân viên

Ngày 20/6/2017, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công nhân viên đối tượng 4 thuộc Cảng.

Tại lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên tập trung giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực như: Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;  bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 2 ngày 20/6 và 22/6/2017. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu công tác tại đơn vị.

Tin, ảnh: Bích Việt
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột