Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 10:48

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột ban hành Quy chế văn hóa của Cảng

Vừa qua, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã ban hành Quy chế văn hóa nhằm xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, môi trường làm việc có văn hóa với phong cách ứng xử giải quyết công việc thống nhất, khoa học; xây dựng hình ảnh uy tín của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCNV trở thành con người toàn diện, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, đoàn kết.

Quy chế bao gồm 4 Chương, 19 Điều với các nội dung về những quy định chung, những giá trị văn hóa của Cảng, các chuẩn mực văn hóa (hoạt động văn hóa trong giao tiếp ứng xử, trong hoạt động kinh doanh, môi trường và văn hóa trong Cảng, các quy định về nghi lễ trong hội họp, hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CB-CNV) và các biện pháp tổ chức thực hiện.


Quy chế là cơ sở để định hướng hành vi CBCNV của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột trong giao tiếp, ứng xử, trong mối quan hệ làm việc và khi thi hành nhiệm vụ, quy định về trang phục và sắp xếp bài trí trong văn phòng làm việc, phòng họp và tại khu vực công cộng của các đơn vị thuộc Cảng, nhằm xây dựng ấn tượng tốt đẹp về giá trị văn hóa đặc trưng của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

Quy chế được phổ biến, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động tại đơn vị và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người lao động, qua đó tạo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Tin, ảnh: Bích Việt
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột