Thứ sáu, 07 Tháng 10 2016 16:39

ACV: Tuyên truyền phổ biến pháp luật PCCC cho CBCNV và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở Tòa nhà điều hành Tổng công ty và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Trong 2 ngày 05 và 06/10/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) phối hợp với Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh tổ chức khóa tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC cho toàn thể CBCNV Khối cơ quan văn phòng Tổng công ty và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở Tòa nhà điều hành Tổng công ty và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Khóa tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC cho CBCNV Khối cơ quan văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Tại khóa tuyên truyền phổ biến pháp luật PCCC, các CBCNV, lực lượng PCCC cơ sở Tòa nhà điều hành Tổng công ty và Cảng HKQT tân Sơn Nhất đã được các cán bộ Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; thông tin về tình hình cháy nổ của TP.Hồ Chí Minh và cả nước trong thời gian gần đây; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực PCCC và yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở; nghĩa vụ và trách nhiệm của CBCNV trong công tác đảm bảo an toàn PCCC; kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân và các biện pháp phòng cháy; các kỹ năng xử lý sự cố; kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra…

Thực hành kỹ năng rải vòi lăng chữa cháy

gắn đầu lăng vào vòi lăng chữa cháy

và sử dụng lăng chữa cháy

Lực lượng PCCC cơ sở Tòa nhà điều hành Tổng công ty và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; hướng dẫn sử dụng và thực hành các loại dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại đơn vị như: Lăng, vòi chữa cháy, bình chữa cháy xách tay; thực tập dập tắt đám cháy giả định (là khay xăng) bằng bình chữa cháy xách tay.

Dập tắt đám cháy giả định bằng bình chữa cháy xách tay

Khóa tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC cho CBCNV Khối cơ quan văn phòng Tổng công ty và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở Tòa nhà điều hành Tổng công ty và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thu được kết quả tốt. CBCNV Khối cơ quan văn phòng Tổng công ty đã được cung cấp, cập nhật những kiến thức pháp luật cơ bản về PCCC, hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan; nghiệp vụ PCCC; những kỹ năng cần thiết trong xử lý sự cố;  các kỹ năng thoát hiểm trong nhà cao tầng khi có cháy xảy ra; góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị.

  Văn phòng Tổng công ty