Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 08:34

ACV: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5

Ngày 29/3, Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  đã phát động phong trào thi đua Quý II/2017 đến toàn thể CBCNV và  các đơn vị trực thuộc Tổng công ty với chủ đề Chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5”.

Phong trào thi đua của Tổng công ty nhằm hưởng ứng mục tiêu thi đua chung của toàn Ngành Giao thông vận tải Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”.

Lực lượng an ninh hàng không tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh hàng không

Ngoài chủ đề trên, căn cứ vào tình hình cụ thể, các đơn vị và các đoàn thể quần chúng cần chú trọng phát động các phong trào thi đua tập trung vào các chuyên đề như: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; thi đua bảo đảm an ninh, an toàn bay; thi đua học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng phong trào “4 xin, 4 luôn” trong CBCNV.

Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty đề nghị các tổ chức Đảng từ Tổng công ty đến cấp ủy các đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua khen thưởng bằng những nội dung biện pháp thiết thực, cụ thể và kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Các tổ chức quần chúng, thủ trưởng các đơn vị xây dựng nội dung phát động thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình; tổ chức phát động, treo băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ để cổ động cho phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra đột xuất, đánh giá hiệu quả thi đua của đơn vị.

CBCNV Tổng công ty nỗ lực thi đua nâng cao chất lượng phục vụ hành khách

Các tổ chức quần chúng, thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả phong trào đã phát động; ghi nhận hoặc kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất để khích lệ phong trào thi đua.

 

 Thanh niên xung kích tình nguyện các cảng hàng không tham gia hỗ trợ đơn vị trong thời gian cao điểm

Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP phát động phong trào thi đua Quý II năm 2017 đến toàn thể CBCNV và đề nghị mỗi cán bộ, người lao động phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động phục vụ bay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Văn phòng Tổng công ty